מכון ירושלים למחקרי מדיניות

הודעה על פי חוק חובת המכרזים

תאריך פרסום

15/05/2017

תאריך אחרון להגשה

22/05/2017 | 12:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

פרסום פומבי

הודעה על כוונה לביצוע מיזם משותף לפי תקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים עם מכון ירושלים למחקרי מדיניות (ע"ר) לביצוע מחקרי הערכה ומדידה ומחקרי עומק בקשר עם פעילותה של היחידה לפיתוח ויזמות במזרח ירושלים.

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן