הודעה על כוונה להתקשר עם "ספק יחיד"

הודעה על פי חוק חובת המכרזים

תאריך פרסום

08/07/2019

תאריך אחרון להגשה

15/07/2019 | 12:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

פרסום פומבי

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת, בהתאם לתקנה 3א(א)(1) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, על כוונתה להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, כלהלן:

שם הספק: קומיוניטי סביבה וחברה בע"מ, ח.פ. 513262477.

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן