הודעה על כוונה להתקשר עם "ספק יחיד"

הודעה על פי חוק חובת המכרזים

תאריך פרסום

18/10/2018

תאריך אחרון להגשה

25/10/2018 | 12:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

פרסום פומבי

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת, בהתאם לתקנה 3א(א)(1) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, על כוונתה להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, כלהלן:

שם הספק: לייטס אפ בע"מ, ח.פ. 515445088

עיקרי ההתקשרות:

מטרת ההתקשרות – הפקה וביצוע של אירועי כריסטמס 2018 ברובע הנוצרי בעיר העתיקה בירושלים, לרבות: קישוט ותאורת רחובות (בין היתר: השער החדש, רחובות הרובע הנוצרי, דרך שער שכם עד לגן הקבר, מתחם בית הספר פרייר); הפקה וניהול של "כריסטמס מרקט" בימים 15-18.12.18 (במתחם בית ספר פרייר), הכולל 30 דוכנים מעוצבים, במה המארחת להקות מוזיקה והופעות, תכניות יומיות לילדים, כולל מתקני לונה פארק ומתנפחים, הופעות, ליצנים, כיבוד קל וחלוקת מתנות (בתוך מבנה שיוקם ע"י החברה כ"בית סנטה");  אירוע פתיחה עם זיקוקי דינור  (במתחם בית הספר פרייר), אירוע לכבוד ראש השנה האזרחית (כולל מוזיקה וזיקוקים) (בשער החדש).

הפרויקט, בעלות כוללת שלא תעלה ע"ס של 1.5 מליון ₪, כולל מע"מ, כולל הפקה וניהול של האירוע כולו, על כל הכרוך בכך, ובין היתר, ציוד, חומרים (לרבות מתכלים), כ"א, במת אירועים, דוכנים, אבטחה, מחסומים, פרסום, להקות ואמנים, מתקנים (לרבות לילדים), שטיחים, פטריות חימום, גנרטורים וכיו"ב, שכירות של מתחם בי"ס פרייר, רישוי, ביטוח וכיו"ב.

ככל שמאן דהוא סבור, שקיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, הוא רשאי לפנות לחברה עד ליום ה', ל' חשון, תשע"ט (8.11.18), ולהודיע לה, כי לדעתו, קיים ספק אחר, המסוגל לבצע את ההתקשרות.

מצ"ב חוות דעתו של בעל הסמכות בחברה, כי הספק האמור הוא ספק יחיד לפי תקנה 3(29) לתקנות.

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן