הודעה על כוונה לביצוע מיזם משותף

הודעה על פי חוק חובת המכרזים

תאריך פרסום

09/08/2019

תאריך אחרון להגשה

16/08/2019 | 12:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

פרסום פומבי

הודעה על כוונת פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") לביצוע מיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות")

בהתאם לתקנה 3ב' לתקנות, מתכבדת ועדת המכרזים של החברה, להודיע בזאת, כי בכוונתה של החברה להתקשר בהסכם עם מוזיאון ישראל, ירושלים (חל"צ) (להלן: "החל"צ") לביצוע מיזם משותף (להלן: "המיזם").

מטרתו של המיזם היא קיומה של תערוכה במוזיאון רוקפלר לכבוד 100 שנים לקרמיקה הארמנית של ירושלים, בשם "רזי גן עדן" (להלן: "התערוכה"), אשר תשמש מוקד לביקור וסיור של תיירות פנים ותיירות חוץ, סטודנטים לאמנות ועוד, ואשר תגדיל את כמות התיירים המבקרים באזור המוזיאון, שער הפרחים ושער שכם באופן משמעותי.

קבצים מצורפים

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן