הודעה על כוונה לביצוע מיזם משותף

הודעה על פי חוק חובת המכרזים

תאריך פרסום

01/03/2023

תאריך אחרון להגשה

22/03/2023 | 00:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

פרסום פומבי

ח' אדר, תשפ"ג
‏1 מרץ, 2023

הודעה על כוונת פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") לביצוע מיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות")

בהתאם לתקנה 3ב' לתקנות, מתכבדת ועדת המכרזים של החברה, להודיע בזאת, כי בכוונתה של החברה להתקשר בהסכם עם קווין בי (ע.ר. 58-064-446-6) (להלן: "העמותה") לביצוע מיזם משותף – תכנית שנתית ללימודי תכנות לנערות במזרח ירושלים (להלן: "המיזם").

מטרתו של המיזם היא לימודי תכנות חווייתיים לנערות במזרח ירושלים במטרה לקידומן ללימודי מגמה בתחום מדעי מחשב ושילובן בעתיד במקצועות ההייטק.

א. תכולת המיזם:

1. המיזם, שיפעל במהלך שנת הלימודים תשפ"ג (2022-2023), כולל הפעלה של 4 קבוצות הדרכה של חניכות בשכונות מזרח העיר (קבוצת מתקדמות ו-3 קבוצות מתחילות), ובסה"כ 60 חניכות.

2. ההדרכה מתקיימת באמצעות 12 סטודנטיות למדעי המחשב דוברות ערבית (ורכזת אחת) וכוללת:

* מפגשי תכנות שבועיים.

* סדנאות העשרה (חודש הנערה).

* סיורים במעבדות ובחברות הייטק.

* מפגשים חווייתיים עם מוקד מערב העיר.

* השתתפות בהאקתון בסוף השנה.

3. אומדן העלות לביצוע המיזם, על כל הכרוך בו, עומד ע"ס של כ-196,000 ₪ (כולל מע"מ). חלוקת המימון מתבצעת, כלהלן:

א. העמותה: 126,000 ₪

ב.  החברה: 70,000 ₪.

בהתאם לתקנה 3ב(ג) לתקנות, על אדם ו/או תאגיד, המבקש והמסוגלים לבצע מיזם דומה למיזם האמור בהודעה זו, להודיע על כך, בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו, היינו עד ליום ד', כ"ט אדר, תשפ"ג (22.3.23) לוועדת המכרזים, באמצעות רכזת המכרזים של החברה, גב' שרונה מזרחי בדוא"ל sharona@pami.co.il, בצירוף פרטים בדבר ניסיונו בתחום והצעה לביצוע המיזם. ככל שתתקבל פניה, כאמור, תשקול ועדת המכרזים את הפנייה ולאחר מכן תקבל החלטתה.

ועדת המכרזים
פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

קבצים מצורפים

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן