ביצוע מיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים

תאריך פרסום

15/01/2024

תאריך אחרון להגשה

03/04/2024 | 14:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

באימייל

הודעה על כוונת פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") לביצוע מיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות")

בהתאם לתקנה 3ב' לתקנות, מתכבדת ועדת המכרזים של החברה, להודיע בזאת, כי בכוונתה של החברה להתקשר בהסכם עם קרן כוכב לחיים בירושלים (ע.ר. 58-073274-1) (להלן: "העמותה") לביצוע מיזם משותף – קידום תעסוקה איכותית לצעירים ערבים במזרח ירושלים (להלן: "המיזם").

מטרתו של המיזם היא הכשרה ויצירת מקומות עבודה והשמה לצעירים ערבים במזרח ירושלים לטובת קידום פיתוח כלכלי והפחתת שיעורי האבטלה במגזר.

כתובת אימילל להגשה: sharona@pami.co.il

קבצים מצורפים

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן