X
מכרזים פעילים
כללי
מכרז לא פעיל

מכרז 2/2018 ביצוע פיתוח במערת צדקיהו בירושלים

24.01.2018

ביצוע פיתוח במערת צדקיהו בירושלים

הצג פרטים נוספים
מכרז פעיל

מכרז פומבי 11/2017 - מודעה מתוקנת

13.01.2018

מוזמנות בזאת הצעות למתן שירותי ניהול פרויקט לארגון סיור בעיר העתיקה בירושלים.

הצג פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז 12/2017 הפקת אירועי פסח בנחל קדרון

08.01.2018

הפקת אירועי פסח בנחל קדרון

הצג פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

דרושים "מנהל\ת פרויקטים"

31.12.2017
הצג פרטים נוספים
מכרז פעיל

מכרז 10/2017 - מודעה מתוקנת

11.12.2017

למתן שירותי פרסום ורכישת מדיה.

הצג פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז 6/2017

04.10.2017

מכרז לניהול והפקת אירועי כריסטמס במזרח ירושלים – 2017

הצג פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז מס' 7/2017

02.09.2017

שכירות של גלריה במתחם "חוצות היוצר" ירושלים

הצג פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז מס' 5/2017

15.05.2017

להליך מיון מוקדם לאיתור מועמדים ליצירת חווית הביקור במערת צדקיהו בירושלים.

הצג פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז מס' 4/2017

09.04.2017

לביצוע עבודות תאורת חוץ והארת מונומנטים  – אגן העיר העתיקה בירושלים

הצג פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

פניה לקבלת מידע

09.04.2017
הצג פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מנהל פרויקט בתחום עידוד התיירות לירושלים

14.03.2017
  1. עידוד תיירות פנים לירושלים של קבוצות מיקוד שאינן מוכוונות תיירות לעיר, באמצעות תמריצים כלכליים לקבוצות תיירות.
  • תקופת הפרויקט (מתוכנן): חצי שנה עד שנה.
הצג פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

גולי הפצה וקדם בע"מ – הגדרה כ"ספק יחיד"

20.02.2017
  1. מטרת החברה בתחום השיווק היא, בין היתר, הגדלת החשיפה של אתרי החברה והפעילויות שהיא עושה לתיירים המגיעים לירושלים וסביבותיה, כדי שאתרי החברה והפעילויות מטעמה יהיו חלק מהביקור שלהם בעיר. החברה מעוניינת להגיע לחשיפה מקסימאלית, והפרסום בקרב השוהים בבתי המלון בעיר ובסביבותיה עשוי לתרום מהותית לכך.
הצג פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

הודעה על כוונה להתקשר עם "ספק יחיד"

20.02.2017
  1. שם הספק: גולי הפצות וקדם בע"מ, ח.פ.514171073.
  2. עיקרי ההתקשרות:
    • מטרת ההתקשרות – הפצת פליירים ופירסומים של החברה בבתי מלון בעיר ירושלים ובסביבותיה והנחתם במעמדים (סטנדים) המוצבים בבתי המלון בתדירות של פעם בשבוע לפחות (בחגים תהיה תדירות גבוהה יותר).
הצג פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

הודעה על כוונה לביצוע מיזם משותף

20.02.2017

בהתאם לתקנה 3ב' לתקנות, מתכבדת ועדת המכרזים של החברה, להודיע בזאת, כי בכוונתה של החברה להתקשר בהסכם עם "אתר הנצחה גבעת התחמושת לציון שחרור ירושלים במלחמת ששת הימים", ע.ר. 58-003670-5 (להלן: "העמותה") לביצוע מיזם משותף (להלן: "המיזם").

הצג פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז פומבי 2/2017 - עדכונים

10.02.2017

לאספקת כח אדם לצורך ביצוע סקר כתובות במזרח ירושלים
תיקון תנאי סף ושינוי מועדים
מועד לסיור קבלנים נוסף

הצג פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז פומבי 2/2017

01.02.2017

לאספקת כח אדם לצורך ביצוע סקר כתובות במזרח ירושלים
הודעה מתוקנת

הצג פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז פומבי 1/2017 - תיקון תנאי סף

05.01.2017

לעבודות שיקום מבנה המזרקה ברחבת הדקלים ליד שער שכם בירושלים 
תיקון תנאי סף
מועד לסיור קבלנים נוסף

הצג פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז פומבי 1/2017

01.01.2017

לעבודות שיקום מבנה המזרקה ברחבת הדקלים ליד שער שכם בירושלים

הצג פרטים נוספים