מכרזים פעילים
כללי
מכרז לא פעיל

מכרז לתפקיד יועץ בתחום ההסברה והדוברות

12.12.2021

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ייעוץ ודוברות עבור מנהלת מזרח ירושלים (להלן: "המנהלת")

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז לתפקיד יועץ בתחום הקהילה

12.12.2021

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לתפקיד יועץ בתחום הקהילה ומנהל תחום הקהילה במנהלת מזרח ירושלים (להלן: "המנהלת")

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז לתפקיד מנהל חטיבת התכנון

12.12.2021

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לתפקיד יועץ (מנהל חטיבת התכנון במנהלת מזרח ירושלים – להלן: "המנהלת")

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז לתפקיד עוזר/ת מנהל מינהלת מזרח ירושלים בחברה לפיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן:"המינהלת")

23.11.2021

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לתפקיד עוזר/ת למנהל המנהלת – אחראי/ת לניהול תקציב המינהלת, תכנון ובקרה

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז 6/2021 שכירות שער יפו

25.10.2021

לשכירתו בשכירות חופשית של נכס, המשמש כחנות, הנמצא בתוך תחומי העיר העתיקה, בסמוך לשער יפו, כיכר אבן ח'טאב 1, ירושלים

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז פומבי מס' 3/2021 להסכם מסגרת לביצוע עבודות פיתוח ואחזקה בעיר העתיקה בירושלים ובסביבתה

22.08.2021

להסכם מסגרת לביצוע עבודות פיתוח ואחזקה בעיר העתיקה בירושלים ובסביבתה

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז פומבי מס' 4/2021 לאספקה, התקנה ואחזקה של שערים פיזיים וחשמליים בטיילת החומות בירושלים

22.08.2021

לאספקה, התקנה ואחזקה של שערים פיזיים וחשמליים בטיילת החומות בירושלים

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז 5/2021 לתכנון, אספקה, הובלה והתקנה של מתקני שעשוע ומשחקים ומשטחי בטיחות (גומי)

22.08.2021

מכרז לתכנון, אספקה, הובלה והתקנה של מתקני שעשוע ומשחקים ומשטחי בטיחות (גומי) בטיילת ארמון הנציב בתחום מטע הזיתים בירושלים

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז 1/2021 לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית וניקיון רחובות בעיר העתיקה בירושלים ובסביבתה

19.03.2021

לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית וניקיון רחובות בעיר העתיקה בירושלים ובסביבתה

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז 10/2020 שכירות של גלריה במתחם "חוצות היוצר" ירושלים

18.01.2021

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות מאמנים לשכירות של  סדנא במתחם חוצות היוצר, רח' חטיבת ירושלים 14-16, ירושלים (חלקות (בחלק) 13-18 ו83-85 בגוש 30031), בסמוך ל"פארק טדי" (להלן: "המתחם")

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז פומבי מס' 9/2020 להסכם מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, שידרוג ואחזקה בעיר העתיקה בירושלים ובסביבתה

15.12.2020
פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז פומבי 8/2020 - לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית וניקיון רחובות בעיר העתיקה בירושלים ובסביבתה

10.11.2020
פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז פומבי 6/2020 - מרכז מבקרים בכפר התימנים

01.10.2020

ליצירת חווית התוכנן – מרכז מבקרים בכפר התימנים – "חיים יהודיים בכפר השילוח" בירושלים/

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז פומבי 5/2020 - לפיתוח אפליקציה לסיור

26.08.2020

מכרז פומבי 5/2020 – לפיתוח אפליקציה לסיור – על חומותייך הפקדתי שומרים – טיילת החומות ירושלים.

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז פומבי 4/2020 - לעיצוב וייצור דמויות וירטואליות ופיזיות ושילוט

26.08.2020

לעיצוב וייצור דמויות וירטואליות ופיזיות ושילוט – על חומותייך הפקדתי שומרים – טיילת החומות ירושלים

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז 3/2020 שכירות של גלריה במתחם "חוצות היוצר" ירושלים

08.06.2020

שכירות של גלריה במתחם "חוצות היוצר" ירושלים.

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז 2/2000 למתן שירותי אחזקת גינון וניקיון בשטחים פתוחים ולביצוע עבודות בתחום הגינון באזור מזרח ירושלים.

08.06.2020

למתן שירותי אחזקת גינון וניקיון בשטחים פתוחים ולביצוע עבודות בתחום הגינון באזור מזרח ירושלים

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז פומבי 1/2020 לביצוע עבודות תאורת חוץ והארת מונומנטים בירושלים

24.05.2020

מוזמנות בזאת הצעות לביצוע העבודות כדלעיל, וכמפורט במסמכי המכרז.

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז מס' 10/2019 שכירות של חנות 13 בסביבת שער שכם, ירושלים

14.11.2019

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לשכירות של חנות מס' 13, בשטח של כ-6.40 מ"ר, המצויה במבנה חנויות, המצוי בסמוך לשער שכם, ירושלים (להלן: "החנות").

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז 8/2019 ביצוע עבודות לשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים ירושלים

05.11.2019

ביצוע עבודות לשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים ירושלים.

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז 5/2019 לביצוע עבודות לשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים בירושלים

08.09.2019

פרטים במסמכים מצורפים.

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז 9/2019 להפקת אירועים בנחל קידרון בירושלים

16.07.2019

מוזמנות בזאת הצעות למתן שירותי הפקה לאירועים בנחל קידרון בירושלים.

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז 1/2019 התקנה ואחזקה של מערכות תיעוד ובטחון ביער השלום

12.05.2019

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה" או "המזמין"), מזמינה בזאת הצעות להתקשרות לאספקה, התקנה ואחזקה של מערכות תיעוד וביטחון ביער השלום בירושלים, בהתאם למפורט במסמכי המכרז (להלן: "העבודות").

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז פומבי מס' 1/2019

08.05.2019

לאספקה, התקנה ואחזקה של מערכות תיעוד וביטחון ביער השלום בירושלים

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז פומבי מס' 4/2019

08.05.2019

לאספקה, התקנה ואחזקה של שערים פיזיים וחשמליים בטיילת החומות בירושלים.

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז פומבי מס' 2/2019

08.05.2019

לאספקה, התקנה ואחזקה של מערכות תשלום בטיילת החומות בירושלים.

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז פומבי מס' 3/2019

08.05.2019

לאספקה, התקנה ואחזקה של מערכות אבטחה טכנולוגיות טיילת החומות בירושלים.

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

בליאן (מרכז מבקרים קרמיקה ארמנית)

07.02.2019
פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

עוזר/ת למנהל היחידה לפיתוח יזמות - אחראי/ת על תקציב, תכנון ובקרה

27.12.2018

ליחידה לפיתוח יזמות בחברה לפיתוח מזרח ירושלים דרוש/ה עוזר/ת למנהל היחידה- אחראי/ת על תקציב, תכנון ובקרה.

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז 8/2018 אספקה כלי אצירה לאיסוף אשפה

08.11.2018

אספקה כלי אצירה לאיסוף אשפה

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז 7/2018 הפקת אירועים בנחל קידרון

05.11.2018

הפקת אירועים בנחל קידרון

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז 4/2018 ביצוע אחזקת ותאורה באגן העיר העתיקה

02.11.2018

ביצוע אחזקת ותאורה באגן העיר העתיקה

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז 3/2018 נחל קדרון - ביצוע עבודות במרכז המבקרים בהר הזיתים

30.10.2018

מכרז לביצוע עבודות במכרז המבקרים בהר הזיתים

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז פומבי מס' 5/2018

02.05.2018

לייצור, אספקה והתקנה של גגונים במוריסטן ברובע הנוצרי בעיר העתיקה בירושלים.

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז 2/2018 ביצוע פיתוח במערת צדקיהו בירושלים

24.01.2018

ביצוע פיתוח במערת צדקיהו בירושלים

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז פומבי 11/2017 - מודעה מתוקנת

13.01.2018

מוזמנות בזאת הצעות למתן שירותי ניהול פרויקט לארגון סיור בעיר העתיקה בירושלים.

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז 12/2017 הפקת אירועי פסח בנחל קדרון

08.01.2018

הפקת אירועי פסח בנחל קדרון

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

דרושים "מנהל\ת פרויקטים"

31.12.2017
פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז 10/2017 - מודעה מתוקנת

11.12.2017

למתן שירותי פרסום ורכישת מדיה.

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז 6/2017

04.10.2017

מכרז לניהול והפקת אירועי כריסטמס במזרח ירושלים – 2017

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז מס' 7/2017

02.09.2017

שכירות של גלריה במתחם "חוצות היוצר" ירושלים

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז מס' 5/2017

15.05.2017

להליך מיון מוקדם לאיתור מועמדים ליצירת חווית הביקור במערת צדקיהו בירושלים.

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז מס' 4/2017

09.04.2017

לביצוע עבודות תאורת חוץ והארת מונומנטים  – אגן העיר העתיקה בירושלים

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

פניה לקבלת מידע

09.04.2017
פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מנהל פרויקט בתחום עידוד התיירות לירושלים

14.03.2017
  1. עידוד תיירות פנים לירושלים של קבוצות מיקוד שאינן מוכוונות תיירות לעיר, באמצעות תמריצים כלכליים לקבוצות תיירות.
  • תקופת הפרויקט (מתוכנן): חצי שנה עד שנה.
פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

גולי הפצה וקדם בע"מ – הגדרה כ"ספק יחיד"

20.02.2017
  1. מטרת החברה בתחום השיווק היא, בין היתר, הגדלת החשיפה של אתרי החברה והפעילויות שהיא עושה לתיירים המגיעים לירושלים וסביבותיה, כדי שאתרי החברה והפעילויות מטעמה יהיו חלק מהביקור שלהם בעיר. החברה מעוניינת להגיע לחשיפה מקסימאלית, והפרסום בקרב השוהים בבתי המלון בעיר ובסביבותיה עשוי לתרום מהותית לכך.
פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

הודעה על כוונה להתקשר עם "ספק יחיד"

20.02.2017
  1. שם הספק: גולי הפצות וקדם בע"מ, ח.פ.514171073.
  2. עיקרי ההתקשרות:
    • מטרת ההתקשרות – הפצת פליירים ופירסומים של החברה בבתי מלון בעיר ירושלים ובסביבותיה והנחתם במעמדים (סטנדים) המוצבים בבתי המלון בתדירות של פעם בשבוע לפחות (בחגים תהיה תדירות גבוהה יותר).
פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

הודעה על כוונה לביצוע מיזם משותף

20.02.2017

בהתאם לתקנה 3ב' לתקנות, מתכבדת ועדת המכרזים של החברה, להודיע בזאת, כי בכוונתה של החברה להתקשר בהסכם עם "אתר הנצחה גבעת התחמושת לציון שחרור ירושלים במלחמת ששת הימים", ע.ר. 58-003670-5 (להלן: "העמותה") לביצוע מיזם משותף (להלן: "המיזם").

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז פומבי 2/2017 - עדכונים

10.02.2017

לאספקת כח אדם לצורך ביצוע סקר כתובות במזרח ירושלים
תיקון תנאי סף ושינוי מועדים
מועד לסיור קבלנים נוסף

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז פומבי 2/2017

01.02.2017

לאספקת כח אדם לצורך ביצוע סקר כתובות במזרח ירושלים
הודעה מתוקנת

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז פומבי 1/2017 - תיקון תנאי סף

05.01.2017

לעבודות שיקום מבנה המזרקה ברחבת הדקלים ליד שער שכם בירושלים 
תיקון תנאי סף
מועד לסיור קבלנים נוסף

פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז פומבי 1/2017

01.01.2017

לעבודות שיקום מבנה המזרקה ברחבת הדקלים ליד שער שכם בירושלים

פרטים נוספים