הודעה על כוונה להתקשר עם "ספק יחיד"

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת, בהתאם לתקנה 3א(א)(1) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, על כוונתה להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, כלהלן:

שם הספק: לייטס אפ בע"מ, ח.פ. 515445088

 1. עיקרי ההתקשרות:

 • מטרת ההתקשרות – הפקה וביצוע של אירועי כריסטמס 2018 ברובע הנוצרי בעיר העתיקה בירושלים, לרבות: קישוט ותאורת רחובות (בין היתר: השער החדש, רחובות הרובע הנוצרי, דרך שער שכם עד לגן הקבר, מתחם בית הספר פרייר); הפקה וניהול של "כריסטמס מרקט" בימים 15-18.12.18 (במתחם בית ספר פרייר), הכולל 30 דוכנים מעוצבים, במה המארחת להקות מוזיקה והופעות, תכניות יומיות לילדים, כולל מתקני לונה פארק ומתנפחים, הופעות, ליצנים, כיבוד קל וחלוקת מתנות (בתוך מבנה שיוקם ע"י החברה כ"בית סנטה");  אירוע פתיחה עם זיקוקי דינור  (במתחם בית הספר פרייר), אירוע לכבוד ראש השנה האזרחית (כולל מוזיקה וזיקוקים) (בשער החדש).
 • הפרויקט, בעלות כוללת שלא תעלה ע"ס של 1.5 מליון ₪, כולל מע"מ, כולל הפקה וניהול של האירוע כולו, על כל הכרוך בכך, ובין היתר, ציוד, חומרים (לרבות מתכלים), כ"א, במת אירועים, דוכנים, אבטחה, מחסומים, פרסום, להקות ואמנים, מתקנים (לרבות לילדים), שטיחים, פטריות חימום, גנרטורים וכיו"ב, שכירות של מתחם בי"ס פרייר, רישוי, ביטוח וכיו"ב.

ככל שמאן דהוא סבור, שקיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, הוא רשאי לפנות לחברה עד ליום ה', ל' חשון, תשע"ט (8.11.18), ולהודיע לה, כי לדעתו, קיים ספק אחר, המסוגל לבצע את ההתקשרות.

מצ"ב חוות דעתו של בעל הסמכות בחברה, כי הספק האמור הוא ספק יחיד לפי תקנה 3(29) לתקנות.

קובץ מצורף


הודעה על כוונה להתקשר עם "ספק יחיד"

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת, בהתאם לתקנה 3א(א)(1) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, על כוונתה להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, כלהלן:

 1. שם הספק: בימות 10 בע"מ, ח.פ. 514393412
 2. עיקרי ההתקשרות:
  מטרת ההתקשרות – הפצה ומכירה של כרטיסים למערת צדקיהו (עם אפשרות הרחבה לטיילת החומות) וכן למופעים ולפעילויות המתקיימים בה.

 • ההתקשרות היא ל-12 חודשים עם אופציה של החברה להארכת ההתקשרות עוד בשלוש תקופות של 12 חודשים.
 • התמורה עבור ביצוע ההפצה והמכירה:
 • 10% עמלה מהכרטיסים הנמכרים.
 • 200 ₪ בתוספת מע"מ בגין אספקת שירותי כ"א למסירת הכרטיסים באתר במועד האירוע / המופע.

 1. ככל שמאן דהוא סבור, שקיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, הוא רשאי לפנות לחברה עד ליום 4.9.18, ולהודיע לה, כי לדעתו, קיים ספק אחר, המסוגל לבצע את ההתקשרות.

מצ"ב חוות דעתו של בעל הסמכות בחברה, כי הספק האמור הוא ספק יחיד לפי תקנה 3(29) לתקנות.

קובץ מצורף


הודעה על כוונה להתקשר עם "ספק יחיד"

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת, בהתאם לתקנה 3א(א)(1) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, על כוונתה להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, כלהלן:

שם הספק: קבוצת אלון בע"מ, ח.פ. 511010985.

עיקרי ההתקשרות:
מטרת ההתקשרות: רכישה מיצרן מקומי של מערכת דחיסה אוטומטית למילוי מכולות אשפה נתיקות ברצף (בטכנולוגיית קסטות הרמטית), בעלת יכולת לדחוס ולשנע כ-200 טון פסולת מעורבת ביום (הדחסן בעל כוח דחיסה של 60 טון לפחות), וזאת לצורך הקמתה של תחנת מעבר זמנית לאשפה.

 • תקופת ההתקשרות: רכישה חד פעמית.
 • אומדן / שווי ההתקשרות: כ- 775,000 ₪, בתוספת מע"מ.

כל הסבור שקיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי להודיע על כך, עד ליום 5.3.18, לוועדת המכרזים של החברה, באמצעות רכזת המכרזים, גב' שרונה מזרחי בדוא"ל [email protected], בצירוף פרטים. ככל שתתקבל פניה, כאמור, תשקול ועדת המכרזים את הפנייה ולאחר מכן תקבל החלטתה.

מצ"ב חוות דעתו של בעל הסמכות בחברה, כי הספק האמור הוא ספק יחיד לפי תקנה 3(29) לתקנות.

קובץ מצורף


מכון ירושלים למחקרי מדיניות

הודעה על כוונה לביצוע מיזם משותף לפי תקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים עם מכון ירושלים למחקרי מדיניות (ע"ר) לביצוע מחקרי הערכה ומדידה ומחקרי עומק בקשר עם פעילותה של היחידה לפיתוח ויזמות במזרח ירושלים.

קובץ מצורף


הקרן לירושלים ועיריית ירושלים

הודעה על כוונה לביצוע מיזם משותף לפי תקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים

עם הקרן לירושלים (ע"ר) ועם עיריית ירושלים להכנת תוכנית לשדרוג בית פיילי המשמש מרכז לעשייה תרבותית במזרח ירושלים, במגמה לבססו כמרכז עשייה בתחומי האמנות, העיצוב והניו מדיה במזרח ירושלים.

קובץ מצורף