מיזם משותף – פרסומי ישראל ירושלים

לפרטים נוספים >>

 

————————————

הודעה על כוונה להתקשר עם "ספק יחיד"

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת, בהתאם לתקנה 3א(א)(1) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, על כוונתה להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, כלהלן:

 

שם הספק: ארגון השומר החדש, ע"ר 580492981.

עיקרי ההתקשרות:

 • מטרת ההתקשרות:

  • הפעלת מתנדבים במסגרת חד יומית (יום פעילות חקלאית, המשלב לצד ליבת הפעילות החקלאית גם פעילות חינוכית לאהבת הארץ, מעגלי שיח, בישולי שדה וכיוצא בזה פעילויות חינוכיות בהתאם לפרוגרמה, שאושרה ע"י החברה ולפי הסכמה בין הצדדים.
  • ההפעלות תתבצענה בתיאום מול רט"ג והחקלאים. באחריות הספק איתור מתנדבים וגיוסם, איתור מוקדי התנדבות והפעלת המתנדבים במתכונת האמור לעיל.

 • תקופת ההתקשרות:2.21-31.12.21.
 • אומדן / שווי ההתקשרות: כ-1,670,000 ₪.

 

כל הסבור שקיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי להודיע על כך, עד ליום 2.2.21, לוועדת המכרזים של החברה, באמצעות רכזת המכרזים, גב' שרונה מזרחי בדוא"ל [email protected], בצירוף פרטים. ככל שתתקבל פניה, כאמור, תשקול ועדת המכרזים את הפנייה ולאחר מכן תקבל החלטתה.


מצ"ב חוות דעתו של בעל הסמכות בחברה, כי הספק האמור הוא ספק יחיד לפי תקנה 3(29) לתקנות >>

ועדת המכרזים
פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

_______________________________________________________________________

הודעה על כוונה להתקשר עם "ספק יחיד"

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת, בהתאם לתקנה 3א(א)(1) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, על כוונתה להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, כלהלן:

 1. שם הספק: בית פיילי באמצעות החברה העירונית אריאל – לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ (חל"צ מס' 51-318471-3)

עיקרי ההתקשרות:

 • מטרת הפרויקט, נשוא ההתקשרות, הוא שיתוף הציבור והטמעת חשיבות הניקיון ואיסוף האשפה בשכונות מזרח ירושלים, בין היתר, באמצעות שיתוף בני נוער וילדים בפעילות בתחום טיפוח הניקיון. מטרת ההתקשרות הספציפית היא הפעלת תלמידים ובני נוער בשיפור הנראות של כלי האצירה במזרח העיר וסביבתם. ההתקשרות כוללת ציוד, הדרכה והפעלת בני הנוער בניקוי, צביעה, ציור ומיתוג של כלי האצירה וסביבתם.
 • הפרויקט, בעלות כוללת של 50,000 ₪, כולל מע"מ, כולל:
 • ארגון קבוצות בני נוער ממזרח ירושלים לצורך ביצוע הפרויקט.
 • הדרכת בני הנוער בעניין הניקיון, איסוף האשפה וחשיבותם.
 • הדרכה והפעלה של בני הנוער בתחומי האומנות והיצירה לתכנון אופן שיפור הנראות של כלי האצירה במרחב.
 • רכישת הציוד הדרוש לצורך ביצוע הפרויקט.
 • ניקיון, צביעה, ציור וקישוט של כלי האצירה וסביבתם ע"י בני הנוער בהתאם לתכנון ולהכנה שבוצעה.

 1. ככל שמאן דהוא סבור, שקיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, הוא רשאי לפנות לחברה עד ליום 25.11.19, ולהודיע לה, כי לדעתו, קיים ספק אחר, המסוגל לבצע את ההתקשרות.

מצ"ב חוות דעתו של בעל הסמכות בחברה, כי הספק האמור הוא ספק יחיד לפי תקנה 3(29) לתקנות.

_______________________________________________________________________

הודעה על כוונת פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") לביצוע מיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות")

בהתאם לתקנה 3ב' לתקנות, מתכבדת ועדת המכרזים של החברה, להודיע בזאת, כי בכוונתה של החברה להתקשר בהסכם עם מוזיאון ישראל, ירושלים (חל"צ) (להלן: "החל"צ") לביצוע מיזם משותף (להלן: "המיזם").

מטרתו של המיזם היא קיומה של תערוכה במוזיאון רוקפלר לכבוד 100 שנים לקרמיקה הארמנית של ירושלים, בשם "רזי גן עדן" (להלן: "התערוכה"), אשר תשמש מוקד לביקור וסיור של תיירות פנים ותיירות חוץ, סטודנטים לאמנות ועוד, ואשר תגדיל את כמות התיירים המבקרים באזור המוזיאון, שער הפרחים ושער שכם באופן משמעותי.

מוזיאון ישראל – הודעה על מיזם משוותף 9.8.19 >>


הודעה על כוונה להתקשר עם "ספק יחיד"

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת, בהתאם לתקנה 3א(א)(1) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, על כוונתה להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, כלהלן:

שם הספק: קומיוניטי סביבה וחברה בע"מ, ח.פ. 513262477.

קומיוניטי, ספק יחיד – חוות דעת 8.7.2019 >>


הודעה על כוונה להתקשר עם "ספק יחיד"

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת, בהתאם לתקנה 3א(א)(1) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, על כוונתה להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, כלהלן:

שם הספק: ארגון השומר החדש, ע"ר 580492981.

ספק יחיד – הודעה, השומר החדש, 28.5.19 >>

השומר החדש – חוות דעת ספק יחיד, 28.5.19 >>


קול קורא לקבלת מידע על מקרקעין בבעלות פרטית במזרח ירושלים המתאימים לצורך הקמה והפעלה של קאנטרי קלאב

כללי:
פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ( (להלן: "החברה") מבקשת לאתר מקרקעין בבעלות פרטית במזרח ירושלים, המתאימים להקמה והפעלה של קאנטרי קלאב, הפתוח (בתשלום) לציבור הרחב, לרבות לתיירים ולתושבים מקומיים, באמצעות יזם פרטי (להלן: "המיזם"), בהתאם לקריטריונים להלן. אם וככל שיאותרו מקרקעין מתאימים, תסייע החברה ליזם בקידום התכנון של המיזם, בהתאם למסגרת התקציב שתיקבע על ידה. למען הסר ספק, אין בכוונתה של החברה להשתתף בהפעלתו של המיזם, והכוונה היא שהוא יופעל ע"י יזם פרטי.

לקול הקורא המלא >>


הודעה על כוונה להתקשר עם "ספק יחיד"

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת, בהתאם לתקנה 3א(א)(1) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, על כוונתה להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, כלהלן:

שם הספק: לייטס אפ בע"מ, ח.פ. 515445088

 1. עיקרי ההתקשרות:

 • מטרת ההתקשרות – הפקה וביצוע של אירועי כריסטמס 2018 ברובע הנוצרי בעיר העתיקה בירושלים, לרבות: קישוט ותאורת רחובות (בין היתר: השער החדש, רחובות הרובע הנוצרי, דרך שער שכם עד לגן הקבר, מתחם בית הספר פרייר); הפקה וניהול של "כריסטמס מרקט" בימים 15-18.12.18 (במתחם בית ספר פרייר), הכולל 30 דוכנים מעוצבים, במה המארחת להקות מוזיקה והופעות, תכניות יומיות לילדים, כולל מתקני לונה פארק ומתנפחים, הופעות, ליצנים, כיבוד קל וחלוקת מתנות (בתוך מבנה שיוקם ע"י החברה כ"בית סנטה");  אירוע פתיחה עם זיקוקי דינור  (במתחם בית הספר פרייר), אירוע לכבוד ראש השנה האזרחית (כולל מוזיקה וזיקוקים) (בשער החדש).
 • הפרויקט, בעלות כוללת שלא תעלה ע"ס של 1.5 מליון ₪, כולל מע"מ, כולל הפקה וניהול של האירוע כולו, על כל הכרוך בכך, ובין היתר, ציוד, חומרים (לרבות מתכלים), כ"א, במת אירועים, דוכנים, אבטחה, מחסומים, פרסום, להקות ואמנים, מתקנים (לרבות לילדים), שטיחים, פטריות חימום, גנרטורים וכיו"ב, שכירות של מתחם בי"ס פרייר, רישוי, ביטוח וכיו"ב.

ככל שמאן דהוא סבור, שקיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, הוא רשאי לפנות לחברה עד ליום ה', ל' חשון, תשע"ט (8.11.18), ולהודיע לה, כי לדעתו, קיים ספק אחר, המסוגל לבצע את ההתקשרות.

מצ"ב חוות דעתו של בעל הסמכות בחברה, כי הספק האמור הוא ספק יחיד לפי תקנה 3(29) לתקנות.

קובץ מצורף


הודעה על כוונה להתקשר עם "ספק יחיד"

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת, בהתאם לתקנה 3א(א)(1) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, על כוונתה להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, כלהלן:

 1. שם הספק: בימות 10 בע"מ, ח.פ. 514393412
 2. עיקרי ההתקשרות:
  מטרת ההתקשרות – הפצה ומכירה של כרטיסים למערת צדקיהו (עם אפשרות הרחבה לטיילת החומות) וכן למופעים ולפעילויות המתקיימים בה.

 • ההתקשרות היא ל-12 חודשים עם אופציה של החברה להארכת ההתקשרות עוד בשלוש תקופות של 12 חודשים.
 • התמורה עבור ביצוע ההפצה והמכירה:
 • 10% עמלה מהכרטיסים הנמכרים.
 • 200 ₪ בתוספת מע"מ בגין אספקת שירותי כ"א למסירת הכרטיסים באתר במועד האירוע / המופע.

 1. ככל שמאן דהוא סבור, שקיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, הוא רשאי לפנות לחברה עד ליום 4.9.18, ולהודיע לה, כי לדעתו, קיים ספק אחר, המסוגל לבצע את ההתקשרות.

מצ"ב חוות דעתו של בעל הסמכות בחברה, כי הספק האמור הוא ספק יחיד לפי תקנה 3(29) לתקנות.

קובץ מצורף


הודעה על כוונה להתקשר עם "ספק יחיד"

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת, בהתאם לתקנה 3א(א)(1) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, על כוונתה להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, כלהלן:

שם הספק: קבוצת אלון בע"מ, ח.פ. 511010985.

עיקרי ההתקשרות:
מטרת ההתקשרות: רכישה מיצרן מקומי של מערכת דחיסה אוטומטית למילוי מכולות אשפה נתיקות ברצף (בטכנולוגיית קסטות הרמטית), בעלת יכולת לדחוס ולשנע כ-200 טון פסולת מעורבת ביום (הדחסן בעל כוח דחיסה של 60 טון לפחות), וזאת לצורך הקמתה של תחנת מעבר זמנית לאשפה.

 • תקופת ההתקשרות: רכישה חד פעמית.
 • אומדן / שווי ההתקשרות: כ- 775,000 ₪, בתוספת מע"מ.

כל הסבור שקיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי להודיע על כך, עד ליום 5.3.18, לוועדת המכרזים של החברה, באמצעות רכזת המכרזים, גב' שרונה מזרחי בדוא"ל [email protected], בצירוף פרטים. ככל שתתקבל פניה, כאמור, תשקול ועדת המכרזים את הפנייה ולאחר מכן תקבל החלטתה.

מצ"ב חוות דעתו של בעל הסמכות בחברה, כי הספק האמור הוא ספק יחיד לפי תקנה 3(29) לתקנות.

קובץ מצורף


מכון ירושלים למחקרי מדיניות

הודעה על כוונה לביצוע מיזם משותף לפי תקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים עם מכון ירושלים למחקרי מדיניות (ע"ר) לביצוע מחקרי הערכה ומדידה ומחקרי עומק בקשר עם פעילותה של היחידה לפיתוח ויזמות במזרח ירושלים.

קובץ מצורף


הקרן לירושלים ועיריית ירושלים

הודעה על כוונה לביצוע מיזם משותף לפי תקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים

עם הקרן לירושלים (ע"ר) ועם עיריית ירושלים להכנת תוכנית לשדרוג בית פיילי המשמש מרכז לעשייה תרבותית במזרח ירושלים, במגמה לבססו כמרכז עשייה בתחומי האמנות, העיצוב והניו מדיה במזרח ירושלים.

קובץ מצורף