דרושים
X
סגור

מלא את הפרטים הבאים והגש מועמדות למשרה

 • Max. file size: 256 MB.
משרות

מכרז 1/2020 - סגן מנהל אתרי התיירות של החברה

10.02.2020 | סגן מנהל | ירושלים
פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן:"החברה") מזמינה בזאת הצעות לתפקיד סגן מנהל אתרי התיירות של החברה. תאור התפקיד:
 • סיוע למנהל אתרי התיירות של החברה במילוי תפקידו
 • ניהול כוח האדם בתחום התיירות.
 • ניהול פרויקטים בתחום התיירות, כולל פרויקטים עתירי תקציב.
 • הקמה וניהול של מערך ההדרכה.
  תנאי סף:
 • בעל תואר ראשון או מי שהוסמך כמורה דרך מוכר ע"י משרד התיירות
 • בעל ניסיון ניהולי של 3 שנים לפחות.
  כללי:
 • היקף ההעסקה יעמוד על חצי משרה או משרה מלאה, בהתאם לצרכי החברה ואפשרויות המועמד.
 • מקום מתן השירותים – בירושלים.
 • העבודה מתבצעת בשעות לא שגרתיות.
 • תחילת ההעסקה – לאלתר.
 • אופן ההעסקה יסוכם בין החברה לבין המועמד.
  אמות מידה לקביעת הזוכה (הבחינה תיערך בזיקה לתפקיד):
 • ניסיון בהדרכת תיירים / מבקרים בתחום התיירות.
 • ניסיון בתחום הפקת האירועים.
 • ניסיון בניהול כוח אדם.
 • ניסיון קודם בעבודה מול רשויות ממשלתיות מוניציפאליות.
 • ניסיון קודם בניהול תקציב.
 • ניסיון בעבודה מול גורמים מבצעים (קבלנים, ספקים).
 • היכרות עם ירושלים בכלל ועם מזרח ירושלים בפרט.
 • התרשמות כללית (ראיון אישי).
הצעות יש להגיש, לא יאוחר מיום ראשון, כ"ח שבט תש"פ (23.2.2020), למייל [email protected], בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו בהתאם לאמות המידה המפורטות לעיל. המציעים, שיעמדו בתנאי הסף, יוזמנו לראיון אישי.
הגש מועמדות

מכרז למתן שירותי שיתוף ציבור בתחומי התיירות והפיתוח העסקי במזרח ירושלים

24.02.2019 | |

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי שיתוף ציבור בפרויקטים בתחומי התיירות והפיתוח העסקי במזרח ירושלים.

 

תיאור התפקיד:

 • ייזום פרויקטים בתחומי הפיתוח העסקי והתיירות במזרח ירושלים – בשילוב ובתאום עם יזמים מזרח ירושלמים
 • ניהול תהליכי שיתוף הציבור וליווי שוטף של פרוייקטי הפיתוח העסקי והתיירות משלב התכנון ועד למימושם בפועל
 • ניהול מהלכי התאום והשת"פ עם הגורמים הממסדיים והפרטיים, ככל שנדרש לצורך קידום הפרוייקטים

תנאי סף:

 • ניסיון של לפחות שנה בפיתוח כלכלי ו/או תיירותי בישראל
 • שליטה בשפות עברית וערבית ברמה גבוהה
 • תואר ראשון

יתרון :

 • ידיעת השפה האנגלית
 • תואר בכלכלה/מנהל עסקים
 • ניסיון בעבודה מול המגזר הערבי.
 • ניסיון בעבודה במזרח ירושלים

תנאי המכרז

 • נותן השירותים יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד החברה.
 • היקף השירותים ייקבע ע"י החברה, ב התאם לצרכיה – הצפי עומד על 100-160 שעות חודשיות.
 • מקום  מתן השירותים  - ירושלים (נדרשת זמינות וניידות בעיר, בדגש על מזרח ירושלים).
 • תחילת העסקה – לאלתר.

את ההצעות יש להגיש בעברית, לא יאוחר מיום 5.3.19, למייל [email protected], בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו בהתאם לאמות המידה והמשקולות כמפורט להלן.

הגש מועמדות

מכרז לתפקיד - עוזר/ת מחקר לפיתוח כלכלה עירונית

04.03.2018 | עוזר/ת מחקר |

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לתפקיד עוזר/ת מחקר בפרויקט בתחום התכנון הכלכלי והפיתוח העסקי במזרח ירושלים.

 

מהות התפקיד:

 1. סיוע בהכנתה של תשתית לתכנית כלכלית לפיתוח עסקי במזרח ירושלים.
 2. איסוף וריכוז מידע רלוואנטי ממחקרים שנערכו בישראל ובחו"ל בנושאי פיתוח כלכלי עירוני.
 3. סקירת מודלים ותכניות לפיתוח עירוני בישראל ובחו"ל.
 4. הכנת מסמכים, סקירות, מצגות וניירות עמדה בהסתמך על מידע שנאסף.
 5. ניתוח מחקרים ומידע בעברית ובאנגלית.

תנאי סף:

 • בוגר/ת תואר אקדמי, או בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון באחד מהמקצועות הבאים: כלכלה, סטטיסטיקה, מינהל עסקים, אדריכלות, תכנון עירוני.
 • ידיעת עברית ואנגלית ברמה גבוהה.
 • ניסיון בסקירת מאמרים מחקריים, כתיבת מסמכים והכנת מצגות.
 • שליטת מלאה בישומי מחשב -  Office.

כללי

 • נותן השירותים יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד החברה.
 • היקף השירותים יעמוד על 120-150 שעות חודשיות.
 • מועד מתן השירותים - בהתאם לצרכי הפרויקט.
 • מקום מתן השירותים – בעיר ירושלים.
 • תחילת העסקה – לאלתר.
 • הצעות יש להגיש בעברית, לא יאוחר מיום 15.3.18, למייל [email protected] בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו.

*המכרז מיועד לנשים וגברים

הגש מועמדות

מכרז לתפקיד – יועץ מתודולוגי להכנת תכנית אסטרטגית לפיתוח מזרח ירושלים

04.03.2018 | ייעוץ |

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ייעוץ מתודולוגי במסגרת הכנת תכנית אסטרטגית לפיתוח הכלכלי והפיתוח העסקי במזרח ירושלים.

 

מהות התפקיד:

 1. סיוע מתודולוגי בהליכי הכנת תכנית האסטרטגית לפיתוח כלכלי ועסקי במזרח ירושלים.
 2. ניהול סדנאות, ימי עיון וצוותי חשיבה במסגרת הכנת התכנית האסטרטגית.
 3. סיוע למובילי התכנית בהובלת ההליך ובצמתי החלטה.
 4. ניהול דיונים בקבוצות מיקוד במסגרת הכנת התכנית.

תנאי סף:

 • בעל/ת ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בליווי תכניות אסטרטגיות בגופים גדולים במגזר הציבורי והעסקי.
 • בעל ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בניהול סדנאות, ימי עיון, צוותי חשיבה וקבוצות מיקוד.
 • תואר אקדמי רלוואנטי.

כללי

 • נותן השירותים יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד החברה.
 • היקף השירותים יעמוד על 10-30 שעות חודשיות.
 • מועד מתן השירותים - בהתאם לצרכי הפרויקט.
 • מקום מתן השירותים – בעיר ירושלים.
 • תחילת העסקה – לאלתר.
 • הצעות יש להגיש בעברית, לא יאוחר מיום 15.3.18, למייל [email protected] בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו.

*המכרז מיועד לנשים וגברים

הגש מועמדות

מכרז לתפקיד – יועץ לנושא אשראי במזרח ירושלים

04.03.2018 | יועץ |

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום האשראי במסגרת פרויקט בתחום התכנון הכלכלי והפיתוח העסקי במזרח ירושלים.

 

מהות התפקיד:

 1. מטרת התפקיד היא סיוע במציאת פתרונות אשראי לטובת קידום העסקים הקטנים והבינוניים במזרח ירושלים.
 2. איסוף וריכוז מידע בנושאי אשראי לעסקים ולפרטיים במזרח ירושלים הן מגורמים נותני אשראי והן מהלקוחות.
 3. סקירת מודלים ותכניות למתן אשראי בישראל ובחו"ל.
 4. סיוע בהכנת תכניות להנגשה של אשראי לעסקים ולפרטיים במזרח ירושלים.
 5. סיוע ותאום הליכי הנגשה של אשראי במזרח ירושלים.

 

תנאי סף:

 • בעל/ת ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בתפקיד בכיר (מנהל סניף או תפקיד מקביל בחברת אשראי ומעלה) בתחומי הבנקאות ו/או בחברות אשראי מובילות בישראל, הכולל גם עיסוק בהקצאת אשראי.
 • ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בעבודה מול הציבור ו/או לקוחות.
 • ניסיון מוכח בכתיבת ניירות עמדה ותכניות עבודה מפורטות.
 • תואר ראשון לפחות במקצועות בתחום החשבונאות, הכלכלה ומינהל העסקים.
 

כללי

 • נותן השירותים יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד החברה.
 • היקף השירותים יעמוד על 20-40 שעות חודשיות.
 • מועד מתן השירותים - בהתאם לצרכי הפרויקט.
 • מקום מתן השירותים – בעיר ירושלים.
 • תחילת העסקה – לאלתר.
 • הצעות יש להגיש בעברית, לא יאוחר מיום 15.3.18, למייל [email protected] בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו.

*המכרז מיועד לנשים וגברים

הגש מועמדות

מכרז לתפקיד – יועץ לפיתוח מרכזי מסחר במזרח ירושלים

04.03.2018 | ייעוץ |

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ייעוץ בפיתוח מרכזי מסחר במסגרת פרויקט בתחום התכנון הכלכלי והפיתוח העסקי במזרח ירושלים

 

מהות התפקיד:

 1. איסוף וריכוז מידע בנושאי פיתוח מרכזי מסחר במזרח ירושלים.
 2. סקירת מודלים ותכניות לפיתוח מרכזי מסחר בישראל ובחו"ל.
 3. סיוע בהכנת תכניות לפיתוח מרכזי מסחר במזרח ירושלים.
 4. ליווי הליכי תכנון הקמה ואכלוס של מרכזי מסחר במזרח ירושלים.
 5. סיוע ותאום בקשר בין יזמים במזרח ירושלים לרשתות מסחר בישראל ובחו"ל.

תנאי סף:

 • בעל/ת ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בתפקיד בכיר בתחומי הקמה ו/או ניהול של מרכזי מסחר בישראל.
 • הכרות טובה עם דרגי הניהול ברשתות מסחר מובילות בישראל ובחו"ל ודרכי ההתקשרות איתן.
 • ניסיון בכתיבת ניירות עמדה ותכניות עבודה מפורטות.

כללי

 • נותן השירותים יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד החברה.
 • היקף השירותים יעמוד על 120-150 שעות חודשיות.
 • מועד מתן השירותים - בהתאם לצרכי הפרויקט.
 • מקום מתן השירותים – בעיר ירושלים.
 • תחילת העסקה – לאלתר.
 • הצעות יש להגיש בעברית, לא יאוחר מיום 15.3.18, למייל [email protected] בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו.

*המכרז מיועד לנשים וגברים

הגש מועמדות

מכרז לתפקיד – יועץ לנושאי סביבה וקיימות במזרח ירושלים

04.03.2018 | ייעוץ |

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ייעוץ בנושאי סביבה וקיימות במסגרת פרויקט בתחום התכנון הכלכלי והפיתוח העסקי במזרח ירושלים.

 1. מהות התפקיד: איסוף וריכוז מידע בנושאי סביבה וקיימות לעסקים ולפרטיים במזרח ירושלים.
 2. סקירת מודלים ותכניות לפיתוח ויזמות בתחומי הסביבה והקיימות בישראל ובחו"ל.
 3. סיוע בהכנת תכניות לפיתוח כלכלי מוטה סביבה וקיימות במזרח ירושלים.
 4. סיוע ותאום הליכי היישום של התכניות במזרח ירושלים.

 • תנאי סף: בעל/ת ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בייזום והפעלה של תכניות לפיתוח ויזמות בתחומי הסביבה והקיימות בישראל ו/או בחו"ל.
 • הכרות טובה עם הרגולציה בישראל בתחומי הסביבה, לרבות ניסיון בעבודה מול גורמי רגולציה בישראל = ממשלתיים ועירוניים.
 • ניסיון בכתיבת ניירות עמדה ותכניות עבודה מפורטות.
 • תואר אקדמי רלבנטי.

כללי

 • נותן השירותים יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד החברה.
 • היקף השירותים יעמוד על 30-60 שעות חודשיות.
 • מועד מתן השירותים - בהתאם לצרכי הפרויקט.
 • מקום מתן השירותים – בעיר ירושלים.
 • תחילת העסקה – לאלתר.
 • הצעות יש להגיש בעברית, לא יאוחר מיום 15.3.18, למייל [email protected] בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו.

*המכרז מיועד לנשים וגברים

הגש מועמדות