דירקטוריון ובעלי תפקידים

דירקטוריון החברה:

הדירקטוריון מונה5
מינויים מטעם המדינה3
מינויים מטעם עירייה2

חברי הדירקטוריון:

דירקטורים מטעם הממשלה:
מיכה קורמן
ענת פרומקיס
מיכל ברוס

דירקטורים מטעם העירייה:
אריה קינג
משה גורא
עדה בילבסקי
ענת מופקדי

רפרנט רשות החברות:
זאב ליכטנפלד

יועצי החברה:
יועץ משפטי: עו"ד ניסן כוחי
מבקר פנים: י. ברזילי ושות'
רואי חשבון: משה וינגרטן ושות' רו"ח

מס' עובדים: 21

בעלי מניות של החברה:

מס' המניותאחוזים
מדינת ישראל ע"י משרד ירושלים ומסורת ישראל7,99566.6%
עיריית ירושלים4,00033%
ענבל חברה לביטוח1
פיתוח חוף ים המלח וחבל סדום בע"מ1
החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ1
החברה הממשלתית לתיירות1
החברה הכלכלית1
סה"כ12,000100%

השר האחראי: שר ירושלים ומסורת ישראל.

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן