במסגרת קבלת אחריות מעיריית ירושלים, פמ"י אחראית על נושאי הניקיון, האחזקה, בטיחות וגינון במרחב העיר העתיקה, סובב חומות ושטחים פתוחים. וזאת באמצעות פיקוח ובקרה על עבודת הקבלנים.

המטרה – שיפור חווית המטייל ומהמבקר בעיר העתיקה ע"י שדרוג המרחב התיירותי והציבורי ואחזקתו ברמה גבוהה  תוך מתן קשב ומענה לצורכי התושבים במקום שיאפשר איכות חיים גבוהה במרחב.