דירקטוריון החברה:

הדירקטוריון מונה 5
מינויים מטעם המדינה 3
מינויים מטעם עירייה 2

חברי הדירקטוריון:

דירקטורים מטעם הממשלה:
מיכה קורמן
ענת פרומקיס
מיכל ברוס

דירקטורים מטעם העירייה:
אריה קינג
משה גורא

רפרנט רשות החברות:
זאב ליכטנפלד

יועצי החברה:
יועץ משפטי: עו"ד ניסן כוחי
מבקר פנים: י. ברזילי ושות'
רואי חשבון: משה וינגרטן ושות' רו"ח

מס' עובדים: 21

בעלי מניות של החברה:

מס' המניות אחוזים
מדינת ישראל ע"י משרד ירושלים והתפוצות 7,995 66.6%
עיריית ירושלים 4,000 33%
ענבל חברה לביטוח 1
פיתוח חוף ים המלח וחבל סדום בע"מ 1
החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ 1
החברה הממשלתית לתיירות 1
החברה הכלכלית 1
סה"כ 12,000 100%

השר האחראי: שר ירושלים ומורשת.