abt

החברה לפיתוח מזרח ירושלים בע”מ (“פמ”י”) היא חברה ממשלתית שהוקמה בשנת 1966. במטרה לפתח ולשקם את שכונת ימין משה וממילא שהיו שכונות ספר. עם שחרור ירושלים שימשה החברה כזרוע הביצועית העיקרית של ממשלת ישראל ועיריית ירושלים בפיתוח ובשיקום שכונות העיר החדשות. דגש רב ניתן לפרויקטים תיירותיים, שיפוץ, אחזקה ותפעול. בשנים האחרונות פועלת פמ”י בקידום פרויקטים מורכבים וייחודיים בשיקום ואחזקת העיר העתיקה על כל רובעיה ובשטחים הפתוחים הסובבים לה, בהפעלת אתרים תיירותיים ובייזום פרויקטים, חידוש נכסים ובהם מתחם חוצות היוצר, שכונת ימין משה, חנויות בשער שכם ועוד. החברה עוסקת בתפעול וניהול של מספר אתרי תיירות בירושלים, טיילת החומות, מערת צדקיהו, הכיכר הרומית בשער שכם, גן העופל – מדרגות חולדה ומוזיאון הרכבל בהר ציון. החברה שמה לה למטרה לקדם ולשפר את חווית התיירים והתושבים ולחזק את מעמדה כמוקד עליה לרגל מכל העולם. מטרות החברה: פתוח ותפעול אתרי תיירות תפעול וניהול מתחם חוצות היוצר ושכונת ימין משה ומשכנות שאננים, ניקיון ואחזקת העיר העתיקה וביצוע פרוייקטים.
abtPhoto: Itamar Greenberg
Scroll to Top

General Ticket Purchase

Skip to content